Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı
zamanda ahlaklısını severim.

Disiplin Kurulu
Adnan ÖZDEMİR
Adnan ÖZDEMİR
Üye
Zeki ŞENTÜRK
Zeki ŞENTÜRK
Üye
Osman ABANOZ
Osman ABANOZ
Üye
Ünal KAYGUSUZ
Ünal KAYGUSUZ
Üye